Waarom deze website?

Op scholen wordt steeds meer aandacht besteed aan burgerschap en dat is terecht. Maar hoe rond dat thema gewerkt wordt in de klas, ligt grotendeels open. Leerkrachten beschikken over erg veel vrijheid om zelf in te vullen hoe ze het precies aanpakken. Om een paar redenen is dat niet slecht: de autonomie wordt behouden en maatwerk is perfect mogelijk.

Anderzijds stelt het scholen en leerkrachten voor de verantwoordelijkheid om zelf creatief aan de slag te gaan met het thema en er voldoende tijd voor uit te trekken. Dat is niet altijd eenvoudig, zeker niet met een programma dat sowieso al goed gevuld is.

Toch worden in Vlaamse scholen heel wat knappe initiatieven genomen rond burgerschap. Via deze website nodigen we leerkrachten uit om hun ideeën, methoden, ervaringen, good practices en verhalen met ons te delen, zodat andere leerkrachten erdoor geïnspireerd worden en er eveneens mee aan de slag kunnen gaan. Maar ook de pijnpunten en de moeilijkheden verdienen onze aandacht.

Zelf experimenteerden we trouwens ook met burgerschap op school. Het verslag daarvan vind je natuurlijk op deze website.

Maar we richten ons hier niet alleen op wat er in het klaslokaal gebeurt. We monitoren ook het overheidsbeleid. Dat is vooral nu erg belangrijk. Waarom? Omdat er onlangs zwaar onderhandeld werd over nieuwe eindtermen, ook voor burgerschap. Die eindtermen bepalen wat er de komende jaren minimaal verwacht wordt van de scholen, de leerkrachten en de leerlingen.

We volgen de concrete invulling van die nieuwe eindtermen voor burgerschap op de voet. We bekijken ook wat de maatschappelijke verzuchtingen zijn op dat vlak. Die verzuchtingen werden in 2016 onderzocht zodat er rekening mee gehouden kan worden bij de invulling van de nieuwe eindtermen.

Ten slotte belichten we ook het recente Vlaams onderzoek naar burgerschap op school, dat in juni 2017 gepubliceerd werd. Een analyse van de bevindingen maakt het mogelijk om het beleid op het goede spoor te zetten en belangrijke stappen te zetten in alle scholen. Op dezelfde manier zullen we de kersverse Vlaamse resultaten van de International Civic and Citizenship Education Study analyseren. Die resultaten werden in november 2017 bekendgemaakt.

Door de koppeling te maken tussen theorie, praktijk, beleid en onderzoek, allemaal rond burgerschap op school, willen we hier een totaalbeeld schetsen. Aan iedereen die daaraan kan bijdragen, reiken we de hand. Aan iedereen die er de vruchten van kan plukken evenzeer.