Bronnen

Alle bronnen waarnaar rechtstreeks verwezen wordt op deze website vindt u in onderstaande lijst. Beschikt u over ander nuttig materiaal? Laat het ons dan zeker weten.

Onderzoek naar burgerschap op school:

De Groof, S., Elchardus M., Franck, E. en Kavadias D., 2010, Burgerschap bij 14-jarigen. Vlaanderen in internationaal perspectief. Vlaams eindrapport van de International Civic and Citizenship Education Study, VUB/UAntwerpen. (link)

De Groof, S., Elchardus, M., Franck, E. en Kavadias, D., 2010, International Civic and Citizenship Education Study (ICCS). Vlaanderen in ICCS 2009. Brochure voor het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, VUB/UAntwerpen. (link)

Hoskins, B., Janmaat, J. G., en Villalba, E., 2012, Learning citizenship through social participation outside and inside school: an international, multilevel study of young people’s learning of citizenship. In: British Educational Research Journal, vol. 38, nr. 3, pp. 419-446.

Van Ongevalle, J., Knipprath, H., Juchtmans, G. en Pollet, I., 2015, Wereldburgerschapseducatie op maat. Behoefteonderzoek in het Vlaams secundair onderwijs, KU Leuven/HIVA. (link)

Onsonderwijs.be – Van LeRensbelang, juni 2016, Participatief publiek debat over de eindtermen, rapport, Levuur/Indiville/Tree Company. (link)

Vlaamse Scholierenkoepel, 2016, Scholierenrapport – Wat 17.000 leerlingen in de nieuwe eindtermen willen. (link)

Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (KU Leuven) & Agentschap voor hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, kwalificaties en studietoelagen (AHOVOKS), 2017, Peiling burgerzin en burgerschapseducatie in de derde graad secundair onderwijs. (link)

Nieuwsdienst KU Leuven, 7 november 2017, Vlaamse leerlingen beter voorbereid op hun rol als burger in de samenleving, maar de weg is nog lang. (link)

Communicatie van de Vlaamse overheid over onderwijs en eindtermen:

Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming, s.d., Secundair onderwijs – Tweede en derde graad – Algemene uitgangspunten. (link)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2017, Secundair onderwijs – Vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen – Eindtermen. (link)

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 8 juni 2017, Vlaamse scholieren vinden gelijkheid en milieubewust handelen belangrijk. (link)

Vlaamse Onderwijsraad, 3 oktober 2017, De modernisering van de structuur en de organisatie van het secundair onderwijs. (link)

Vlaams Parlement, november 2017, Beleidsbrief Onderwijs 2017-2018, ingediend door viceminister-president Hilde Crevits. (link)

Communicatie van de Europese instellingen over onderwijs en sleutelcompetenties:

Publicatieblad van de Europese Unie, 30 december 2006, Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren. (link)

Europese Commissie, directoraat-generaal onderwijs en cultuur, 2007, Sleutelcompetenties voor een leven lang leren. Een Europees referentiekader. (link)

Politici over de vernieuwing van de eindtermen:

De Morgen, 27 augustus 2016, Doorbraak in gevoelig dossier: burgerschap in de eindtermen. (link)

Knack, 27 augustus 2016, Crevits wil ‘burgerschap’ in de eindtermen – ‘Trots uitdragen’. (link)

Vlaams Parlement, 9 maart 2017, Woordelijk Verslag, Commissievergadering Commissie voor Onderwijs. (link)

De Tijd, 30 mei 2017, Vlaamse partijen clashen over leerstof. (link)

De Standaard, 15 juni 2017, Hervorming eindtermen maakt vaart. (link)

De Standaard, 26 augustus 2017, ‘De politiek betonneert het onderwijs dicht’. (link)

De Standaard, 28 augustus 2017, Boeve betonneert zelf. (link)

De Standaard, 29 augustus 2017, N-VA vernietigt DNA van katholiek onderwijs. (link)

VRT, 29 augustus 2017, Topman katholiek onderwijs snoeihard: “De N-VA vernietigt DNA van katholiek onderwijs”. (link)

Het Laatste Nieuws, 29 augustus 2017, Getouwtrek over de eindtermen in het onderwijs. (link)

De Standaard, 30 augustus 2017, ‘Spijtig dat het schooljaar start met spierballengerol’. (link)

VRT, 29 augustus 2017, Crevits: “Het is helemaal niet de bedoeling om alles te regelen als overheid”. (link)

De Tijd, 31 augustus 2017, Crevits wil geen uitstel onderwijshervorming. (link)

De Tijd, 31 augustus 2017, Alarm over hervorming onderwijs. (link)

De Morgen, 31 augustus 2017, Crevits duwt hervorming secundair onderwijs door: “Blijven wachten is geen optie”. (link)

De Tijd, 31 augustus 2017, Crevits wil geen uitstel onderwijshervorming. (link)

De Morgen, 1 september 2017, ‘Vrijheid van onderwijs mag een prijs hebben’. (link)

De Morgen, 6 september 2017, Elke leerling krijgt les over financiën en ondernemen. (link)

Vlaams Parlement, 5 oktober 2017, Woordelijk Verslag, Commissievergadering Commissie voor Onderwijs. (link)

De Standaard, 5 oktober 2017, Nog geen akkoord over eindtermen. (link)

De Morgen, 16 oktober 2017, Hervorming secundair onderwijs lijkt start te missen. (link)

De Standaard, 26 oktober 2017, Akkoord over eindtermen, maar zonder oppositie. (link)

De Standaard, 26 oktober 2017, Crevits: ‘Wachten op nieuwe eindtermen kon echt niet meer’. (link)

De Standaard, 27 oktober 2017, Geestelijk gezond, verdraagzaam en mediawijs. (link)

Klasse, 27 oktober 2017, Basisprincipes voor de nieuwe eindtermen. (link)

De Morgen, 1 december 2017, Hervorming secundair onderwijs uitgesteld tot 2019. (link)

Onderwijsexperts over de vernieuwing van de eindtermen:

De Standaard, 3 februari 2016, Wat heb je nou aan algebra (in 2030)? (link)

De Standaard, 3 februari 2016, ‘School kan niet alles oplossen’. (link)

De Standaard, 21 september 2016, Hoe meer eindtermen, hoe minder kennis. (link)